Startupviljandi veebikeskkonna eesmärgiks on pakkuda igale kooliastmele lihtsate metoodikate kogum ettevõtlus- või ettevõtlikkusõppe edukaks läbimiseks ja oma ideede testimiseks ning teostamiseks.

Kodulehe arendamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ kaudu summas 1992 eurot

Projekt „Ettevõtlusõppe 7 sammu meetodi piloteerimine Viljandi Kutseõppekeskuses“
Projekti algus ja lõpp: 01.04.2018 – 31.03.2020

Projekt nr 2014-2020.1.05.18-0317
Projekti elluviija on Viljandi Kutseõppekeskus koos partneri Startup Viljandi MTÜ-ga.
Taotletud: 16 545,60 €

Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega, taotlusvoor: 1.5.3 ATV2 Ettevõtlikkuse
ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil
haridustasemetel.

Ettevõtlusõppe 7 sammu meetodi piloteerimine Viljandi Kutseõppekeskuses loob eeldused
praktiliseks ettevõtlusõppeks esmasest ideest teostuseni. Projekti tulemused on koostöös StartUp
Viljandiga tasuta saadaval kõikidele koolidele ja huvilistele www.startupviljandi.ee

Ettevõtlusõppe aktiivmeetodi arendamine ja õppevara koostamine
Projekt nr 2014-2020.1.05.18-0276
Projekti algus ja lõpp: 01.04.2018 – 31.03.2020

Projekti elluviija Startup Viljandi MTÜ koos partneriga Viljandi Kutseõppekeskus

Taotletud: 21 661,20 €

Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega, taotlusvoor:
1.5.3 ATV2 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

Projekt toetab neljas kutseõppeasutuses ettevõtlusõppe kohandamist 7 sammu meetodi rakendamiseks esmasest ideest teostuseni.

Projekti tulemusena koostatud õppevara on kõigile
soovijatele tasuta kasutatav StartUp Viljandi kodulehel www.startupviljandi.ee