Kasutamine ja näited

Osterwalderi mudel sobib kõikvõimalike ideede mudeldamiseks alates klassiekskursioonist, loovtööst kuni rahvusvaheli e-poe või pangani. Alljärgnevalt mõned näited kuidas meie keskkonda nii õppetöös kui ettevõtluse planeerimisel on kasutatud.