AS SEB Pank ja Startup Viljandi (SV) on sõlminud koostöölepingu, mille eesmärgiks on Viljandimaa ettevõtlike noorte motiveerimine parima ettevõtlikkusidee stipendiumi kaudu aastase fondiga 3000 (kolm tuhat) eurot, mis jaguneb vastavalt punktis, mida makstakse välja kuini neli korda aastas. Stipendiumifondi tagab täies ulatuses SEB. Stipendiumile saavad kandideerida Viljandimaa noored vanuses 14 – 26 eluaastat, sisestades selleks oma idee veebikeskkonnas aadressil: www.startupviljandi.ee. Stipendiumile kvalifitseeruv idee peab olema seotud Viljandimaa ja/või Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamisega.

Stipendiumikonkursside iga-aastased alateemad määrab SV, lähtudes Viljandimaa Noorte Ettevõtlusõppe Klastri koostöölepingust (sõlmitud 14.10.2016). Stipendiumikonkursi väljakuulutamisel määrab stipendiumi ja konkursi lõppedes otsustab stipendiumi väljamaksmise kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, mille hulka kuulub 2 SV esindajat ja üks SEB esindaja või tema poolt volitatud esindaja.

www.seb.ee
www.seb.ee