MTÜ StartUp Viljandi (SUV) VISIOON on

pakkuda tuge (õpilas)ettevõtete käivitamisel, arendamisel ja tööturule sisenemisel ning ettevõtlikkust arendava õpikäsituse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel kõigil haridustasemetel Viljandimaal, kasutades selleks lihtsat meetodit.

Visiooni teostamiseks allkirjastati leping, et luua koostööraamistik Viljandimaa Noorte Ettevõtlusõppe Klastri loomiseks, mis tegeleb noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse huvide eest seismise ja koordineerimisega Viljandimaal.

SUV toimimise põhimõte:

Koostöölepinguga liitunud haridusasutused saavad koolides läbiviidava ettevõtlikkusõppe lihtsustamiseks võimaluse kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks kohandatud veebikeskkonda www.startupviljandi.ee ja SUV meeskonnaga liitunud mentorite abi ettevõtlike ideede elujõulisuse hindamisel ja elluviimisel.

SUV annab võimaluse:

  1. Panna oma ettevõtlusidee proovile ise ettevõtet asutamata;
  2. Kasutada MTÜ StartUp Viljandi poolt valitud mentorite tuge idee elujõulisuse tagamisel;
  3. Osaleda SEB Viljandimaa noorte eduka ettevõtlusidee stipendiumi raames määratavate rahaliste preemiate saamisel;
  4. Osaleda Maakonna Arenduskeskuse poolt pakutaval Alustava ettevõtja spetsiaalselt kohandatud koolitustel;
  5. Startup perioodi lõppedes vormistada Alustava ettevõtja „eeltäidetud“ EAS-i Starditoetuse taotlus;
  6. Esitada taotlus Töötukassa Ettevõtlusega alustamise toetuse saamiseks;
  7. Siseneda Viljandi Loomemajanduskeskuse inkubatsiooniprogrammi.

10 SAMMU ETTEVÕTLIKKUSIDEE TEOSTAMISENI